Вітаємо на сайті

5 ШКОЛИ

міста Переяслава

Географія

16.02

Тема:Третинний сектор економіки країн Азії
Опрацювати параграф підручника 19 та переглянте посилання
використовучи дану інформацію дослідіть нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії.
Робота в зошиті: Практична робота №3
Тема: Порівняння продовольчого кошика мешканців країн Західної та Східної Азії.
За допомогою інформаційних джерел ( підручник, інтернет) побудуйте та заповніть таблицю на с 117 підручника.
Д/з параграф 19

11.02 – 12.02

Тема:Особливості економіки країн Азії
Опрацюйте параграфи підручника 18, 19  та переглянте посилання
Дайте (усно) відповідь на запитання  для самоперевірки знань на с.111 та с.117
Д\з параграфи підручника 18,19

07.12 – 09.12

Тема: Італія. Місце країни у світі та регіоні
Завдання:
1. Опрацюйте параграф підручника 12 та переглянте посилання
2.Навчитись характеризувати країну за типовим планом (усно)
1) ЕГП, ПГП(політико-географічне положення)
2) Населення
3) Природні ресурси
4) Промисловість і с/г
5) Міжнародні зв’яки
Д/з  параграф 12

30.11 – 04.12

Тема: Франція.Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни.
завдання
Опрацюйте параграф підручника 10  та переглянте посилання
дайте ( усно) відповідь на запитання:
1) Які основні чинники визначають місце країни (Франції) у міжнародному поділі праці?
2) Охарактеризуйте промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.
3)Міжнародні зв’язки  України з Францією
Д\з параграф 10