Вітаємо на сайті

5 ШКОЛИ

міста Переяслава

Всесвітня історія

16.02

Тема: Крах комунізму в країнах Центрально-Східної Європи.
Основні аспекти:
1.Країни Центрально- Східної Європи на початку ХХІ ст.та їх роль в сучасних міжнародних відносинах.
Домашнє завдання :повторити параграф 11 -12( революції в країнах Центрально Східної Європи), підготуватися до контрольної роботи.

11.02 – 12.02

Тема: Наростання кризових явищ в країнах Центрально- Східної Європи .
Основні аспекти.
1. Оксамитові революції.
2. Розпад СРСР та Югославії.
3. Розпад Чехословаччини.
Підготувати презентацію по темі : Розпад Чехословаччини , або “Празька весна”.
Домашнє завдання: опрацювати # 11-12. Повторити #10.