Вітаємо на сайті

5 ШКОЛИ

міста Переяслава

11Б клас

16.02

Тема: Демографічне старіння населення. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами.
Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.
Опрацюйте с.107 -110 підручника та переглянте посилання
розглянте статево-вікові піраміди Єгипту, Німеччини, США  с.109 мал.99
установіть співвідношення чоловічого й жіночого населення та основних вікових груп.
Наведіть причини виявлених відмінностей.
Д\з : параграф підручника 21 с107-110.