Вітаємо на сайті

5 гімназії

міста Переяслава

Методичне об’єднання вчителів математичного циклу

Науково-методична тема, над якою працює методичне об’єднання:

 «Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів шляхом використання інноваційних технологій»

1. Кравченко Валентина Володимирівна – вчитель математики,

спеціаліст вищої категорії, керівник ШМО

metodychne-obiednannia-vchyteliv-matematychnoho-tsyklu

2. Стріха Наталія Валентинівна – вчитель інформатики та математики,

спеціаліст другої категорії

metodychne-obiednannia-vchyteliv-matematychnoho-tsyklu

3. Федюн Людмила Миколаївна – вчитель географії та фізики,

спеціаліст першої категорії 

metodychne-obiednannia-vchyteliv-matematychnoho-tsyklu

 

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ

МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 НА 2015-2016 н.р.

І. Вступ.

1. Аналіз роботи ШМО за минулий навчальний рік. У 2014 – 2015н. р. було окреслено таке коло завдань:

– підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще

сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання;

–  вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

– розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

– створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

За 2014-2015 н.р. ШМО провело 5 засідань, на яких піднімалися питання як теоретичного, так і практичного значення:

підготовка матеріалів для проведення тижня математики, фізики, астрономії та інформатики; підведення підсумків

результатів 2-го етапу Всеукраїнських олімпіад ; участь у роботі педагогічної ради ( грудень-Стріха Н.В.,Гавриленко Л.М.,

березень – Кравченко В.В., Драниця П.Ю.), брали участь у педчитаннях, круглих столах (січень –

«Методика використання творчих завдань при вивченні нового матеріалу» (Кравченко В.В.), «Вибір оптимального

поєднання методів і засобів навчання з метою результативності уроку» (вч.Гавриленко Л.М.), у ІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад зайняли три 3-х місця з фізики (вч.Гавриленко Л.М.), у Міжнародному математичному конкурсі

«Кенгуру» де показали відмінний результат 7 учнів, добрий результат 26 учнів (вч. Кравченко В.В.).

Кравченко В.В.  провела семінар-практикум для вчителів міста на тему: «Активізація творчої діяльності учнів на

уроках математики».

2.Основні завдання на новий навчальний рік:

 • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;
 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;
 • розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення
 • неперервної освіти;
 •  створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів;
 •  формування бажання і уміння вчитись;
 • виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;
 • інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

ІІ. Якісний склад вчителів методичного об’єднання

 

Вчитель Освіта Педагогічний

стаж,

категорія

Курсова

перепідготовка

Атестація Проблемне

питання

1 Кравченко

Валентина

Володими-

рівна

Вища 34 роки,

вища,

старший вчитель

2013 2015 Активізація

Творчої діяльності учнів на  уроках

математики

2 ГавриленкоЛюдмила Миколаївна Вища 21рік, перша 2011 2012 Формування самостійності при вивченні фізики
3 Драниця Павло Юрійович Вища 3 роки

 

Розвиток творчих здібностей
4 Стріха

Наталія

Валентинів.

Вища 9 років,

друга

_ 2012 Розвиток

пізнавальних

інтересів учнів на уроках інформатики  шляхом використання сучасних освітніх технологій

 

ІІІ. Організація самоосвітньої роботи.

№№ ПІБ вчителя Тема самоосвіти Вид узагальнення
11. Кравченко Валентина Володимирівна Оптимізація навчально-виховного процесу на уроках математики Доповідь
22. Гавриленко Людмила    Миколаїна Застосування інтерактивних технологій на уроках фізики, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів Відкритий урок
33. Стріха                  Наталія Валентинівна Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках Виступ на ШМО
44. Драниця                           Павло                       Юрійович    Використання тестів на уроках інформатики Реферат

 

ІV. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД.

1.   У  процесі  взаємовідвідування  уроків  вивчати  та  впроваджувати  в  практику  своєї  роботи  елементи

передового  педагогічного  досвіду:

 

ПІБ вчителя Чий досвід вивчається Тема досвіду
Кравченко           Валентина Володимирівна Жильченко В.П.

 

 

 

Федорчук  К.В.

Рольові ігри, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.                                       Робота з обдарованими дітьми.
Гавриленко                          Людмила Миколаївна Ужеліна Н.В. Розвиток фізичних якостей.
Стріха                                    Наталія Валентинівна Войтович Л.М.

Семенюк Н. І.

Методика впровадження проблемного навчання.
Драниця                                           Павло Юрійович Крук Г. В. Інтерактивне навчання.

2.У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя, підвищувати його професійну

компетентність, рівень загальнодидактичної та методичної підготовки.

3. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати

постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики.

4.  Підвищувати ефективність уроків шляхом використання сучасних технологій.

5.  Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності, створювати умови для

самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчої діяльності педагогів.

V. Позакласна робота.

 

ПІБ вчителя Форми роботи
1. Кравченко Валентина Володимирівна Участь у предметній олімпіаді.

Предметний тиждень. Виховні заходи

2. Гавриленко Людмила  Миколаївна Участь у предметній олімпіаді.

Предметний тиждень.  Виховні заходи.

3. Стріха Наталія  Валентинівна Участь у предметній олімпіаді.

Предметний тиждень.                      Виховні заходи.

4. Драниця

Павло                                      Юрійович

Участь у предметній олімпіаді.

Предметний тиждень.                     Виховні заходи.

 

VI. Тематика засідань

ЗАСІДАННЯ  І

Тема. Нормативно-правове забезпечення   роботи МО  
ВЕРЕСЕНЬ

 

п/п

Зміст

Відповідальні

1. Обговорення  та  затвердження  плану  роботи  МО на 2015-2016 навчальний  рік. Кравченко В.В.
2. Опрацювання нормативно-правових документів :

 • Методичні рекомендації  щодо організації навчально – виховного процесу на уроках математичних дисциплін у 2015 – 2016н. р.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Кравченко В.В.
3. Аналіз роботи ШМО математичного циклу за 2014-2015н.р. Кравченко В.В.
4. Методичні рекомендації щодо викладання дисциплін у 7 класі згідно з новим Державним стандартом Кравченко В.В.
5. Організація роботи з обдарованими учнями, проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики, астрономії. Кравченко В.В.

 

ЗАСІДАННЯ  ІІ

Тема. Розвиток критичного мислення на уроках математичного циклу

Жовтень

п/п

Зміст

Відповідальні

1. Розвиток  учнів з врахуванням їх вікових, індивідуальних, фізіологічних, психологічних особливостей  Кравченко В.В.
2. Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі Драниця П.Ю.

 

3. Розвиток критичного мислення на уроках Стріха Н.В.

ЗАСІДАННЯ  ІІІ

Тема. Методичні проблеми впровадження комп’ютерних технологій

у процесі вивчення дисциплін математичного циклу

грудень

п/п

Зміст

Відповідальні

1. Інтерактивні технології навчання на уроках фізики. Гавриленко Л.М.
2. Про організацію участі школярів в предметних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер» Учителі  МО
3. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики. Кравченко В.В.
4. Результати 2-го етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики,астрономії Кравченко В.В.

 

ЗАСІДАННЯ ІV

Тема. Формування пізнавального інтересу на уроках математичного циклу

ЛЮТИЙ

п/п

 

Зміст

 

Відповідальні

1. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках. Учителі  МО
2. Проблемне навчання та фізичний експеримент, як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Гавриленко Л. М.
3. Обговорення  матеріалів  періодичної  преси, новин Інтернет-видань. Учителі  МО

 

ЗАСІДАННЯ V

Тема.  Підготовка учнів до державної підсумкової атестації та

зовнішнього незалежного оцінювання.

КВІТЕНЬ

п/п

 

Зміст

Відповідальні

1. Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти Кравченко В.В.

 

2. Система роботи вчителя над повторенням програмового матеріалу, підготовкою учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Учителі МО.

 

3. Рекомендації та основні напрями роботи методоб’єднання вчителів математичного циклу на  2016-2017  навчальний  рік. Учителі МО

 

Головна » Сторінки » Колектив школи » Методичні об'єднання » Методичне об'єднання вчителів математичного циклу