Вітаємо на сайті

5 гімназії

міста Переяслава

Національно-патріотичне виховання

Головна » Сторінки » Національно-патріотичне виховання

План заходів з національно-патріотичного виховання

План

заходів з національно-патріотичного виховання

Переяслав- Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№5

 (на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

(2018 – 2019 н.р.)

№ з/п

Завдання Концепції

Зміст заходу

Термін

Виконавці

1

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей

Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти.      Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Адміністрація
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь

У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно ЗДВР Сідько Н.Г. педагог-організатор Касьян О.Д.
Проведення години спілкування « Ми – нація єдина!».

Рейд « Діти вулиці»

Вересень Кл.кер.,класоводи

 ЗДВР,соц. пед.,пед. -організатор

Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.  Постійно ЗДВР, кл. кер., вчитель історії та правознавства
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Грудень 2015  ЗДВР Сідько Н.Г., педагог-організатор Касьян О.Д.,класні керівники, вчитель історії та правознавства

 

ЗДВР, кл. кер., класоводи

3

Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу

Проводити серед учнівської  молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури  шляхом ознайомлення з об’єктами  історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи.

Екскурсії до музеїв НІЕЗ «Переяслав», екскурсійні поїздки до музеїв Київської області.

Постійно
4

Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації

Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. На протязі року Вчителі української мови та літератури, класоводи
Заходи з відзначення Днів української писемності та мови.

Участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім..П.Яцика.

Участь у конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Участь у літературно-мистецькому фестивалі-конкурсі «Переяславська осінь кобзаря».

Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботи – Чайка Н.О., вчителі української мови та літератури
Шевченківський тиждень Березень  ЗДНВР, вчителі української мови та літератури,кл. кер.
5

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини

Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом  проведення міських акцій, конкурсів патріотичного спрямування.

 Взяти участь в акціях – «Лист воїну АТО», «Вони визволяли наше місто», благодійній ярмарці « Діти Київщини – воїнам АТО», «Повертайся живим»

Постійно

 

 

Вересень, Жовтень

Вчитель історії

 

 

ЗДВР, педагог-організатор,вчитель історії, класні керівники та класоводи

 

Заходи до Дня українського козацтва.

Козацькі забави.

Конкурс знавців історії українського козацтва.

Випуск козацької листівки

12-16 Жовтня Педагог-організатор,вчитель історії,вчитель фізичного виховання, класні керівники та класоводи
Проведення виховних годин пам`яті про  «Революцію на граніті», до Дня гідності та свободи. Перегляд відеофільму «Герої небесної сотні».

Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій, воїнами АТО, остарбайтерами, дітьми війни за сприяння Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Листопад

 

Постійно

ЗДВР, вчитель історії, класні керівники та класоводи

ЗДВР, вчитель історії, класні керівники та класоводи

 

Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду шкіл міста, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Протягом року ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники та класоводи

 

Відвідання тематичних виставок Постійно ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники та класоводи

 

Забезпечення співпраці з радою ветеранів міста в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно ЗДВР,педагог-організатор
6

Відновлення і вшанування національної пам’яті

У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники та класоводи
Участь в акціях « Засвіти свічку…», « Незабудька» Листопад Педагог-організатор, класні керівники та класоводи

 

Участь в акції «Стрічка пам`яті» Грудень Педагог-організатор, класні керівники та класоводи
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України Листопад

Грудень

Бібліотекар
8

Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до військової служби

Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами Постійно  

ЗДВР

 Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Протягом року Вчитель фізичного виховання
9

Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді

Взяти участь у грі «Джура» Вчитель фізичного виховання
Взяти участь у грі « Патріот» Жовтень Вчителі фізичного виховання, класні керівники
10

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших 

Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагог-організатор,класні керівники, рада учнівського самоврядування
Заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам. Постійно Педагог-організатор
Забезпечення участі школярів у заходах, що проводяться Всеукраїнським благодійним фондом « Від серце до серця» Постійно ЗДВР, педагог організатор, кл. керівники
11

Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання

Брати участь школі у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах міста. Постійно Заступник директора з виховної роботи педагог-організатор
12

Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді

Забезпечення взаємозв’язків з міськими  управліннями,  службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування . Постійно Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор,педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку державно-

громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів

Постійно Педагогічний колектив
13

 

 

 

Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини

Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях Під час місячників благоустрою Заступник директора з виховної , педагог-організатор,педагогічний колектив
Здійснювати заходи зі збереження природи, формування у школярів екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчитель біології, класні керівники
Шефство школи над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, Постійно Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор
 

14

Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої моти-вації до праці як основи конкурентноспроможності громадянина, а відтак, держави

У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року ЗДВР, педагогічний колектив
15

Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я

Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Заступник директора з виховної роботи
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання, основ здоров’я
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний – рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ» тощо. Постійно Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор
Участь у міських спортивних змаганнях. Постійно Вчителі фізичного виховання
16

Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи , соц.. педагог. психолог, класні керівники
Проводити роботу для  всебічного розвиток особистості, її  моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу Постійно Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу  з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури,  толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор

 Заступник директора з ВР ________________ І.І. Кардашевська

Стан національно-патріотичного виховання в ЗОШ № 5

ДОВІДКА

«Про стан національно-патріотичного виховання учнівської молоді

в ЗОШ І-ІІІст.№5»

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання школярів є формування ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

В основу системи національно-патріотичного виховання ЗОШ І-ІІІст.№5 покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної культури.

У школі сплановано систему заходів з національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді, згідно з якими організовано роботу вчительського і учнівського колективів. Чільне місце в приміщенні кожного класу займає обладнаний куточок державної символіки. У системі позакласної виховної роботи зі школярами передбачено заходи з використанням державної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення.

Патріотичне виховання школярів у ЗОШ І-ІІІ ст.№5 органічно поєднується з усією навчально-виховною роботою, важливим завданням якої є правдиве й глибоке розкриття героїчного минулого нашої держави, виховання учнівської молоді на бойових традиціях  старшого покоління й підготовка її до захисту своєї Батьківщини. Важливим напрямком роботи з патріотичного виховання є залучення  учнів до волонтерської благодійної діяльності по наданню посильної допомоги воїнам АТО та Їх родинам. Так 18.09.14р.був проведений благодійний ярмарок, на якому було зібрано гроші в сумі 6900грн., 10.02.15р. проведена благодійна акція  «Лист воїну АТО» та збір коштів на придбання 10 пар зимових берців, 17.09.15 проведений благодійний концерт, під час якого  учні школи зібрали 2924 грн., які були передані волонтерам міста.

Учні активно долучалися до участі у Всеукраїнських акціях «Лист пораненому»(січень, вересень,2015р.) , «Допоможи солдату»(лютий,жовтень, 2015р.), «Повернись живим» (вересень,2015р.).

У травні 2015 року учні школи прийняли активну участь у військово-патріотичній грі «Джура» та 16 жовтня 2015р. участь у грі «Патріот».

У школі  протягом травня-вересня 2015 року проведено цикл Уроків мужності для учнів 5-11 класів на теми єдності народу України та цілісності її території, любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників. На Уроках були присутні учасники АТО:

Якуба Олексій В’ячеславович, випускник школи, удостоєний ордена «За мужність» та Конон Андрій Андрійович, учасник АТО, заступник військового комісара м. Переяслава-Хмельницького.

Учні, батьки та весь колектив школи взяли участь у благодійній акції «Подаруй воїну свято», що проходила в рамках святкування Великодня. Учні спакували подарунки, вишиванки, обереги, іконки, які були відправлені в зону АТО.

Вчителі ЗОШ І-ІІІ ст.№5 у своїй роботі вміло використовують різноманітні методи і форми національно-патріотичного виховання, враховуючи вікові й психологічні особливості дітей. Виховання юного громадянина здійснюється учителями як на уроці, так і в позаурочний час. В школі було запроваджено курс за вибором «Вчимося бути громадянами» для учнів 8 класу та працював гурток для учнів 6-8 класів «Зірниця».

На належному рівні в школі відбулися: лінійки пам’яті, тиждень історії «Мій край – моя історія жива», конкурс дитячого  малюнка «Україна в моєму серці», «Переяслав- моє рідне місто».

Педагогічний колектив залучає до виховного процесу батьків. Серед спільно проведених заходів можна назвати наступні:  конкурс «Тато, мамо і я- спортивна сім’я»( 2-5 класи), спортивно – розважальна програма “А ну-мо, хлопці!»(9-11класи),  години «Єднаймося, люба родино…»(6-А клас), «Україна вишивана»(6-Б клас), уроки пам’яті «Зростаємо громадянами-патріотами  землі, що Україною зветься»(1-11класи), родинне свято «Родинне коло»( 4-А,4-Бкл.).

20 травня 2015 року було відкрито меморіальну дошку Гриценку Роману Володимировичу, випускнику школи, що загинув під час  проведення антитерористичної операції на сході нашої країни.

Отже, вчителі нашої школи добре розуміють, що наші діти, яких сьогодні виховуємо, – активна сила політичних змін і залежно від того, які цінності вони вносять у ці зміни, яку культуру впроваджують, з якими знаннями й перспективними планами йдуть у життя, багато в чому буде залежати майбутнє нашого суспільства.

 

Директор школи                                                                            .В.Касьян

 

 

Гордість моя – Переяслав – Хмельницький

 

gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyiпрезентацію підготувала вчитель історії та правознавства Оксана Юріївна Дзюба

матеріал можна переглянути тут

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку : 

gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький”   – Дзюба О.Ю.

Розробка уроку:

“Рідне місто – моя мала Батьківщина” – Скрипніченко В.І.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Якименко В.С.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Степаненко Л.А.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Полтавець Л.М.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Долгоносова З.М. 

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Білецька О.Г.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Бойко В.Л.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Березова Л.Ю.

Розробка уроку:

“Гордість моя – Переяслав – Хмельницький” – Безпала О.М.

 

gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi  Розробка уроку підготувала вчитель музичного мистецтва Світлана Іванівна Оврашко

матеріал можна переглянути тут

gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi

Презентація “Моє місто”

Урок Моя гордість – Переяслав – Хмельницький – класний керівник 5 класу Данилко Людмила Володимирівна

розробка уроку

gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi  gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi  gordist-moia-pereiaslav-khmelnytskyi  

    

 

Перший урок

pershyi-urok  Презентацію підготувала вчитель музичного мистецтва – Оврашко Світлана Іванівна

матеріал можна переглянути тут

 

pershyi-urok

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку : “Ми – нація єдина”     – Оврашко С.І.

Розробка уроку : “Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно!  – Кравченко В.В.

Розробка уроку:  Україна – наш спільний дім – Дзюба О.Ю.

Розробка уроку: “Моя рідна школа” – Бойко В.Л.