Вітаємо на сайті

5 гімназії

міста Переяслава

Профорієнтаційне навчання

Головна » Сторінки » Профорієнтаційне навчання

Анкетування для батьків

АНКЕТА-ТЕСТ

«Виявте вундеркінда»

(для батьків дітей дошкільного віку)

Мета: визначити чи має дитина певні здібності і до чого саме?

1.Ваша дитина навчилась читати до шести років:

*самостійно (7 балів)
*з чиєюсь допомогою (5 балів)
2.Читає багато книг,до того ж,дуже швидко.(2 бали)
3.Сам або за допомогою інших зацікавився словарями та енциклопедіями.(2 бали)
4.Легко навчився читати,але має труднощі при читанні.
5.Займається за закритими дверима,а друзі у нього,як правило,старші за нього.(2б.
6.В розмові зі старшими говорить як рівний з рівним. (2 б.)
7.Задає багато різних цікавих запитань,при цьому ставить дорослих в «тупик».(2б.
8.У нього готові відповіді на самі несподівані питання.( 1 бал)
9.Інколи неуважний,але завжди може зробити дивні,цікаві узагальнення.(2 бали)
10.Із задоволенням вступає в в бесіду з оточуючим нас світом, дає свою оцінку явищам. (1бал)
11.Почувається скучно під час одноманітної,звичної роботи. (1 бал)
12.Чутливий до любої несправедливості, навіть якщо це і не стосується його самого. (2 бали)
13.Любить жартувати і має почуття гумору. (2 бали)
14.Має багатий словниковий запас і вдало використовує різні терміни при розмові (2 бали)
15.Любить складні ігри,які потребують смекалки. (2 бали)
16.В ранньому віці цікавиться тим,що вивчають старшокласники. (1 бал)
17.Надає перевагу різним заняттям,до того ж хоче робити все самостійно ( 2 бали)
18.Його цікавить всесвіт,він цікавиться питаннями світоутворення і всім,що стосується праісторії. (2 бали)
19.Швидко схвачує матеріал і чітко висловлює свою думку. (2 бали)
20.Сильно розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва,навколишнього середовища і в усьому шукає гармонію. (2 бали)
Підсумок: якщо ви набрали від 10 до 13 балів – це говорить про те,що ваша дитина має певні здібності.Вам слід потурбуватися,щоб організувати навчання дитини так,щоб якомога краще розвивати ці здібності.

 

АНКЕТА

для батьків першокласників

Мета: ближче познайомитися з батьками, їхніми дітьми,інтересами членів сім’ї,досвідом у вихованні.
Прізвище, ім’я та по-батькові батьків.

1.     Склад сім’ї (мама, тато, бабуся, дідусь, брати, сестри). 

2.     Соціальний стан (робітники, службовці). 

3.     Місце роботи батьків. 

4.     Хто з членів сім’ї приділяє більше уваги вихованню дитини (мама, тато, бабуся, дідусь, інші члени сім’ї). 

5.     Які риси характеру ви хотіли б виховати у своєї дитини? 

6.     Які якості ви переважно виявляєте у своєму впливі на дітей: 

а) доброту у сполученні зі справедливою вимогливістю;

б) тільки доброту;

в) тільки суворість і справедливу вимогливість.

7.     Що характерне для загальної атмосфери у вашій сім’ї: 
а) бадьорість, урівноваженість;
б) непостійність, неврівноваженість;
в) озлобленість, нервозність, пригніченість.

8.     Як ви ставитеся до необхідності виховання у ваших дітей турботи про навколишніх, доброзичливості, уваги, почуття співпереживання, справедливості,працелюбності? 

9.     Як ваша дитина ставиться до батьків, бабусі й дідуся (турботливо, уважно, вередує, слухається, не слухається, інші відповіді)? 

10. Чи помічаєте ви у своїх дітях доброту, гуманне ставлення до інших?

АНКЕТИ ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 7, 9-х  КЛАСІВ

 

Анкета № 1

1. До якої галузі праці Ваша дитина виявляє зацікавленість?

2. Які предмети Ви б хотіли, щоб вона вивчала глибше відповідно до майбутнього вибору професії і бажань дитини?

3.  Якщо у Вашої дитини є невдачі у навчанні, то що є причиною цього, на Ваш погляд:

 • складність матеріалу,
 • відсутність здібностей,
 • небажання вчитися,
 • погані взаємини з учителями,
 • погані взаємини з товаришами,
 • інше (вкажіть)?

4.   Як впливає мікроклімат у класному колективі на успішність Вашої дитини?

 • Сприяє зростанню інтересу до навчання;
 • пригнічує бажання вчитися;
 • інше (вкажіть).

5.  Яку участь Ви взяли б у роботі школи щодо підготовки дитини до вибору професії?

Анкета № 2

 

П. І. Б.__________________________________________________________

Професія:________________________________________________________

Клас:______________

1.  Чи вибрав (ла) Ваш син (дочка) навчальний заклад для продовження освіти (або майбутню професію)?

а) Так;

б) вибрав, але ще вагається;

в) ні;

г) не знаю.

2.  Який шлях здобуття освіти Ви рекомендуєте своїй дитині?

а) ПТУ;

б) технікум;

в) навчання в 10— 11 класах школи;

г) інститут.

3.  Чи збігається Ваша рекомендація з думкою Вашої дитини?

а) Повністю збігається;

б) в основному збігається;

в) не збігається;

г) не знаю.

4.  Як  Ви готуєте свою дитину до майбутньої трудової діяльності?

а) Розповідаєте про свою професію і трудові традиції сім’ї;

б) знайомите зі своїм підприємством;

в) рекомендуєте літературу, враховуючи інтереси дитини;

г) радите обрати секцію, гурток, факультатив, курси за вибором;

д) відвідуєте музеї, виставки для розвитку інтересів;
є) інші форми.

5.  Яку участь Ви взяли б у роботі школи для підготовки дітей до вибору професії?

а) Організували б екскурсії на своє підприємство;

б) виступили б із бесідою, розповіддю про свою професію;

в) керували б гуртком;

г) організували б суспільно корисну працю учнів;

д) запросили б до дітей своїх товаришів по роботі, людей   важливих і цікавих  професій;

є) організували б індивідуальне шефство, наставництво.

6.   Чи займається Ваша дитина з репетитором?

а) Так;

б)  ні;

в)  важко знайти репетитора;

г)  не вважаю за потрібне.

7.   Чи достатньо у Вас знань, щоб надати дитині кваліфіковану допомогу у виборі професії?

а) Так;

б) не вистачає спеціальних знань і профорієнтації;

в) не вистачає загальних психолого-педагогічних знань;

г) не замислювався.

8.   Як Ви підвищуєте рівень знань і вмінь в галузі сімейного виховання, профорієнтації?

а) Читаю спеціальні журнали, відвідую лекції з педагогіки;

б) консультуюсь у педагогів;

в) відвідую батьківські збори;

г) не займаюся педагогічною самоосвітою.

9. Що, на Ваш погляд, необхідно зробити педагогам і батькам для поліпшення підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності?

АНКЕТА

«Ким бути?»

(для батьків учнів дев’ятого класу)

Мета: ознайомитися з поглядами батьків випускників щодо подальшого навчання та обраної професії

1. Прізвище, ім’я та по батькові вашої дитини.

2. Ким хоче стати ваша дитина?

3. Куди ви радите вашій дитині поступати після 9 класу:

а) 10 клас;

б) 10 клас з поглибленим вивчення певних предметів;

в) ліцей,гімназія, коледж;

г) середні спеціальні начальні заклади ( за якою спеціальністю?);

д) технікум (за якою спеціальністю?);

4. Чи погоджується дитина з вами?

5. Якщо не погоджується, то чому?

6. Які труднощі має дитина у навчанні?

7. Які інтереси і нахили ви відзначаєте у своєї дитини?

8. Що ви робите для розвитку інтересів вашої дитини?

9. Які риси характеру ви можете відмітити у вашої дитини?

Анкета для батьків „Ким я бачу свою дитину”

1. Ким ви хочете бачити свою дитину?

 • На наступний рік після закінчення школи;
 • через 5-7 років;
 • через 20 років.

2. Яку професію вибрала ваша дитина? Чому саме її?

3. Назвіть улюблене заняття, захоплення вашої дитини.

4. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до достоїнств?

5. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до недоліків?

6. Якщо ваша дитина вже вибрала професію, що найбільше вплинуло на її вибір:

 • ваша порада;
 • рекомендації вчителя;
 • лікаря;
 • думка друзів;
 • заняття в гуртках;
 • вирішила сама.

7. Чим ви допомагаєте синові (дочці) у виборі професії:

 • допомагаю в навчанні;
 • розповідаю про свою професію;
 • заохочую заняття в гуртках;
 • навчаю елементам своєї професії;
 • ніяк не допомагаю;
 • намагаюсь не заважати;
 • не знаю, чим допомогти.

8. Як ви ставитесь до виконання сином (дочкою) своїх навчальних і трудових обов’язків:

 • не проявляю вимогливості;
 • не звертаю уваги;
 • контролюю;
 • проявляю вимогливість, надаю необхідну допомогу.

9. Чи задоволені ви успіхами в навчанні вашої дитини:

 • у цілому задоволений;
 • мені однаково, як вона вчиться;
 • могла би вчитися краще;
 • повністю задоволений.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 9-х  КЛАСІВ

Ваш(а) син (дочка) закінчує 9-й клас. Йому (їй) належить прийняти рішення про вибір подальшої дороги здобування освіти. Для надання кваліфікованої допомоги в цьому питанні необхідно об’єднати зусилля школи і сім’ї. Відомості, отримані від Вас, послужать здійсненню цієї мети.

Прізвище, ім’я дитини ____________________________________________________________________ 

 1. Як Ви оцінюєте загальний стан здоров’я своєї дитини?

а) задовільне;

б) незадовільне.

2. Чи є у дитини хронічні захворювання або особливості фізичного розвитку, при яких протипоказаний вибір якихось професій?

а) є. Що саме?___________________________________________________________________________________________________________

б) немає.

3. Які шкільні предмети легко даються Вашій дитині (швидко «схоплює», витрачає мало часу на підготовку і отримує гарні оцінки)?

___________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Назвіть шкільні предмети, у вивченні яких Ваша дитина зазнає найбільші труднощі. ________________________________________

5. До яких галузей знань у Вашої дитини виявилися інтереси?

а) фізико-математична

б) соціально-економічна

в) технічна

г) гуманітарна

д) мистецтво

е) інша область______________________________________________________________

6. Чи є у Вашої дитини які-небудь позашкільні заняття або захоплення (наприклад, спорт, музика, шиття, спілкування, комп’ютери, кулінарія, читання)?_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Яку дорогу здобування освіти Ви рекомендуєте дитині після 9-го класу?

а) продовжити вчення в 10 класі даної школи;

б) перейти в 10-й клас іншої школи (ліцею, гімназії);

в) поступити в професійно-технічне училище;

г) поступити в технікум (коледж, спеціальне училище).

8. У нашій школі пропонуються наступні профілі вчення. Який з них Ви рекомендували б своїй дитині?

1) фізико-математичний;

2) природничо-науковий (фізика, хімія);

3) природничо-науковий (біологія, географія);

4) інформаційно-технологічний;

5) соціально-економічний (історія, економіка, право);

6) гуманітарно-філологічний (мови, література, педагогіка);

7) художньо-естетичний;

9. Чому Ви вибираєте саме цей профіль?  ____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Анкетування учнів

П.І.П ___________________________________________________________

Клас____________________

Профільний предмет__________________________________________________

№ з/п

Спілкування вчителя з учнями

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Пояснення вчителя, який викладає профільний предмет,  доступні, зрозумілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Манера вчителя спілкуватися з класом  Вам імпонує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вимоги вчителя з профільного предмета до рівня знань високі, але справедливі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ви спілкуєтесь з учителем з профільного предмета в позаурочний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Предметні заходи, які організує вчитель з профільного навчання в позаурочний час, цікаві. Ви впевнені, що при цьому ви не гаєте часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцінка діяльності учня з даного предмета

6.

Можливості  профільного предмета для подальшого самовдосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Інтерес до профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Рівень задоволення запитів з профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Рівень допитливості з профільного предмета порівняно з результатами діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Рівень Вашої участі у груповій роботі, дискусіях на уроці (предмет – профільний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Використання додаткової літератури з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Дослідницька діяльність з профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі здібності учня

13.

Чи володієте Ви методами дослідження з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Чи вмієте швидко перебудувати власну діяльність?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Чи охоче співпрацюєте на уроці з однокласниками?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Чи вмієте акумулювати, використовувати  інший досвід?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Чи здатні до самоорганізації діяльності?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Чи задовольняють Вас результати навчання з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ

«Зацікавлення у професійному самовизначенні»

Прізвище:____________________________________________________________

Клас: _____   вік:  _______   дата заповнення:___________________________

Професія батьків:

мати:__________________________________________________

батько:__________________________________________________

(Відповідаючи на тести, підкресліть те, що, на Вашу думку, є правильним стосовно Вас, допишіть те, чого не вистачає.)

1.  Які знання мене цікавлять най­більше:

а)природничі;   в)  суспільно-наукові;г)  технічні;        д)  мистецтво;є) немає визначених (певних) зацікав­лень;ж) філологічні;   з) математичні.

2. У вільний час люблю займатися:

 а) читанням;б) малюванням;в) в’язанням;  г) спортом;д)  шиттям;     

є) моделюванням;  ж) музикою;    з) математикою;   к) майструвати;       л)займатися на комп’ютері.

3.   Після уроків у школі відвідую:

а)   спецкурси;б)  факультативи;в)  спортивні секції;г)   малу академію наук;

д)  комп’ютерні курси;    є)гурток крою і шиття;   ж)підготовчі курси при інституті;   з) музичну школу;   к) додатково займаюсь з репетитором.

4.   Після закінчення школи хотів (ла) би (б) обрати професію________________

5.   Вона мені дуже подобається, тому що_________________________________  

6.   В 10 класі хотів(ла) би (б)  навчатися за профілем:

а) спортивним;   б) природничим;   в) філологічним (українська мова);   г) філологічним ( іноземна мова);д) суспільно гуманітарному.

7.   Після закінчення дев’яти класів збира­юся навчатися у:

а)  10 класі;б)  ПТУ;в)  технікумі;г)   ліцеї, коледжі;д)  ще не думав (ла).

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 11-их КЛАСІВ

щодо встановлення мотивів професійного самовизначення  старшокласників

Шановні одинадцятикласники! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді допоможуть нам у дослідженні мотивів вибору старшокласниками певної професії. На кожне запитання виберіть один із варіантів відповіді, запропонованих в анкеті, або напишіть свій варіант відповіді.

1. Чи визначилися ви з майбутньою професією?

так                                                                    ні

2. Що спонукало Вас обрати саме цю професію?

а) сімейна традиція;

б) порада батьків;

в) порада друзів;

г) порада вчителів;

д) вирішив(ла) сам(а);

е) Ваш варіант відповіді

3. Що було джерелом інформації про обрану професію?

а) розповіді батьків;

б) книги про професію;

в) розповіді вчителів;

г) теле-, радіопередачі про професію;

д) Ваш варіант відповіді

4. Що Ви знаєте про обрану професію?

а) професія престижна;

б) умови праці представників професії;

в) заробітна платня;

г) медичні протипоказання;

д) суспільна значущість професії;

е) вимоги професії;

ж) Ваш варіант відповіді ___________________________________

5. Обрана професія допоможе Вам:

а) реалізувати свої здібності;

б) розкритися у творчості;

в) стати цінною для суспільства людиною;

г) самовдосконалитися;

д) досягти високого положення;

е) Ваш варіант відповіді __________________________________________

6. Як ставляться батьки до Вашого вибору професії?

а) підтримали;

б) байдуже;

в) намагалися переорієнтувати на іншу професію.

Яку саме? _____________________________________________

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ

(визначення спеціальних предметів та курсів за вибором)

Інструкція для учнів

Запропонована анкета призначена для вивчення Вашої думки щодо спеціальних предметів та предметів шкільного компонента, що вивчаються в даному класі. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді із запропонованого Вам набору по кожному питанню, які Ви вважаєте самими правильними. Вибрані відповіді відзначте у бланку відповідей.

1.   Чого Ви прагнете досягти, навчаючись у профільному класі?

 • Підготуватися до майбутньої професії, до роботи на сучасному підприємстві, отримати професію.
 • Правильно вибрати майбутню професію, розкрити свої здібності, пізнати свої можливості.
 • Набути корисних для життя навичок.
 • Не замислювався (лась) над цим питанням, мені все одно.
 • Навчання у профільному класі нічого не дає.

2.   Чи пов’язуєте Ви свої майбутні професійні плани зі спеціальними предметами, що вивчають у школі?

 • Збираюся працювати за цим фахом, маю намір продовжити навчання у технікумі,інституті.

Навички і знання зі спеціальних предметів знадобляться у моїй майбутній професії, під час навчання у ВНЗ.

 • Навички і знання зі спеціальних предметів знадобляться в житті незалежно від обраної в майбутньому професії.
 • Поки ще не знаю, не замислювався (лась).
 • Не пов’язую; навички, набуті під час навчання у профільному класі, ніколи не знадобляться мені в житті.

3.   Чи задоволені Ви обсягом знань, що отримали зі спеціальних предметів, курсів за вибором?

 • Дуже задоволений (на).
 • Задоволений (на), але маю пропозиції.
 • Мені все одно.
 • Не задоволений (на), та іншого варіанта немає.
 • Зовсім не задоволений (на), хотів (ла) би (б) навчатися за іншим профілем.

4.   Як ставляться Ваші батьки до навчання у профільному класі?

 • Вважають, що це допоможе мені підготуватися до майбутньої трудової діяльності.
 • Вибір зроблено за порадою батьків.
 • Вважають, що, вивчаючи спеціальні предмети у профільному класі, можна набути корисних для життя навичок.
 • Не схвалюють, але й не наполягають на іншому варіанті, не висловлюють своєї думки, їм байдуже.
 • Проти мого навчання у профільному класі.
 1. Як Ви збираєтеся реалізувати отримані знання у перспективі?
 2. З нижчеперелічених предметів і факультативів виберіть ті, що, на Ваш погляд, необхідні для навчання в даному класі.
 3. З нижчеперелічених предметів виберіть ті, що не є необхідними для вивчення в даному класі.

Які предмети шкільного компонента, що Ви не вивчаєте, Вам хотілося б вивчати?

 

АНКЕТА

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Метод дозволяє вивчити наявність готовності до вибору професії яка характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору й визначеність професійних інтересів: що учень знає про свою професію, як може оцінити свої здібності, знання про фізичні та психологічні вимоги обраної професії.

Інструкція. Дайте відповіді на запитання (потрібне підкреслити),

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення школи:

а) продовжити навчання у ВНЗ (якому?);

б) вступити до ПТУ, технікуму, середнього спеціального навчального закладу;

в) піти працювати на виробництво (яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (яким?);

д) не знаю, чим буду займатися.

2. Якій професії, спеціальності ви хотіли б себе присвятити?

3.  Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить перед людиною:

а) необхідні загальні якості особистості;                                                        

б)    необхідні спеціальні якості особистості.

4.  Які вимоги висуває обрана вами професія до здоров’я людини? Як ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров’я?

5.  Якими ви уявляєте умови праці обраної вами професії?

6.  Як ви готуєте себе до обраної професії:

а) працюєте над розвитком системних знань, умінь та навичок, необхідних для даної професії;

б) виховуєте в собі загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість тощо);

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.

7. Де виявляються ваші позитивні якості:
а) в школі на уроках;

б) у гуртках;

в) у позашкільних закладах;

г) вдома;

д) не знаю.

8. Чи знаєте ви, де можна отримати підготовку до обраної професії?

9. Де ви читали про обрану професію:

а) в художній літературі;

б) у науково-популярній;

в) у спеціальній.

10. З ким ви мали бесіду про обрану вами професію:

а) з учителем;

б)з батьками;

в) з товаришами-ровесниками;

г) із старшими товаришами, які мають цю професію;

д)      ні з ким не мав бесіди.

11.  Чи знаєте ви, що до обраної вами професії є близькі, споріднені з нею, якими ви могли б оволодіти? Якщо знаєте, назвіть їх.

12.   Коли ви обрали професію? Чи були зміни у вашому виборі? З яких причин ви міняли свій вибір?

13.   Якщо ви досі не обрали професії, то з яких причин?

14.   Ваше рішення з вибору професії остаточне, чи ви можете ще передумати?

15.   Хто справив на вас найбільший вплив у виборі професії:

а) батьки;

б) вчителі;

в) працівники виробництва;

г) товариші;

д) хтось інший?

16. На що ви орієнтувались, обираючи професію:

а) принести користь суспільству;

б) ця професія престижна;

в) хороша зарплата;

г) цікава та змістовна робота;

д) робота відповідає моїм можливостям.

17. Що, на вашу думку, необхідно, щоб бути хорошим спеціалістом:

а) попрацювати на виробництві;

б) закінчити ПТУ;

в) закінчити технікум;

г) закінчити ВНЗ;

д) випробувати себе в даній професії.

18.   Які матеріали і про яку професію ви хотіли б мати у своїй школі (бібліотеці)?

19.   На яких уроках учителі розповідають про професії та як часто?

20.   Які екскурсії на виробництво вам найбільше сподобались?

21.   Які зауваження виникли у вас після екскурсії:

а) щодо організації праці;

б) щодо бесіди про професію;

в) щодо умов виробництва;

г)  щодо показу технічного процесу;

д) інші зауваження.

22.  Скільки за останній рік було зустрічей з представниками різних професій, які з них викликали у вас найбільший інтерес?

23.  Як вам краще працювати:

а) індивідуально;

б) з товаришами;

в) в групі.

24.  Ким би ви хотіли бути в професійній групі: а)виконавцем; б) організатором.

25.  У яких предметних гуртках ви берете участь? У яких ще хотіли б займатися в школі та поза школою?

26.   В яких факультативних заняттях ви берете або хотіли б брати участь?

27.   Якою галуззю знань та вмінь ви захоплюєтесь:

а) про природу;

б) про науку;

в) про мистецтво;

г) про техніку;

д) про людину.

Обробка отриманих даних

Якісний аналіз відповідей дасть старшокласнику знання про загальні життєві плани (1, 6, 17, 27), захоплення та професійні наміри (2, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26), знання про обрану професію (3,4, 5,11) та оцінювання школярем своєї придатності до неї (7,14), про оцінювання роботи педагогів та старшокласників щодо професійного самовизначення (б, 8, 9, 10,15,18,19,21,22).

 

АНКЕТА- бесіда

«Світ професій »

(для учнів першого-третього класів)

Мета: виявити знання учнів про світ професій, види та предмети праці,ставлення до тієї чи іншої професії.
 

 1. Ким працюють твої батьки?

2.     Яку роботу вони виконують? Чим саме займаються?

3.     Чи ти був на місці роботи батьків? Чи подобається тобі ця професія?

4.     Ким працюють дідусь чи бабуся,інші члени родини?

5.     Які професії ти ще знаєш?

6.     Чим любиш займатися ти у вільний час?

7.     Що тобі більше подобається: доглядати тварин чи ремонтувати велосипед?

8.     Чи любиш ти співати? Малювати? Читати художню літературу?

9.     Хто працює в магазині? На фермі? На тракторі? В школі? В лікарні?

10. Ким ти хочеш стати,коли виростеш?

11. А ким хочуть бачити тебе твої батьки?

 

АНКЕТА

«Інтереси учня»  (для учнів четвертого класу)

Мета: виявити зацікавленість учнів у різних видах діяльності.

1.Чим подобається займатися у вільний час?

2.В яких гуртках береш участь?

3.Яким видом спорту займаєшся?

4.Чи маєш умови для розумного проведення вільного часу?

5.Чим би хотів(-ла) займатися у вільний час?

6.Яке місце у задоволенні твоїх інтересів займає книга, телебачення, музика, образотворче мистецтво?

 

АНКЕТА

«Ставлення учня до громадської роботи»  (для учнів четвертого-п’ятого класів)

Мета: дізнатися про ставлення учнів до виконання будь-якої роботи в колективі.

 

1.Які доручення свого колективу ти виконуєш?
2.Що саме сподобалось тобі в цій праці, а що не сподобалось?
3.Що заважає тобі добре виконувати громадські доручення? Як ти долаєш ці труднощі?
4.Що зробив ти для свого колективу та окремих товаришів з власної ініціативи?
5.Як оцінили товариші і вчителі виконану тобою роботу?
 

АНКЕТА
з профорієнтації  (для учнів четвертого класу)

Мета:вивчення професійних намірів учнів

1.Напиши якомога більше професій, про які ти чув чи знаєш.

2. Які професії тобі подобаються найбільше (назви 3-4 з них).

3. Чи розмовляють з тобою батьки про свою роботу? Чи знаєш ти, що вони роблять? Напиши коротко.

4. Чи відвідуєш ти який небудь гурток чи секцію, спеціальну школу (музичну, художню, спортивну)? Напиши.

5. Чим тобі подобається займатися у вільний час?

 

Для учнів початкової школи
Для учнів середньої школи
Для учнів випускних класів
Для дітей різного віку

 

 

 

Норматитивні документи

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про дошкільну освіту»
 4. Закон України «Про професійно-технічну освіту»
 5. Закон України «Про вищу освіту»
 6. Закон України «Про позашкільну освіту»
 7. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»
 8. Постанова Кабінету міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення»
 9. Наказ МОН України від 11.09.2009 № 854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”
 10. Наказ МОН від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»
 11. Наказ МОН від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Витяг)
 12. Концепція профільного навчання у старшій школі
 13. Положення «Про психологічну службу системи освіти України»
 14. Положення «Про міжшкільний навчально-виробничий комбінат»
 15. Лист МОН України від 07.07.2008 №1/9-433 Упровадження до профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 16. Програма зайнятості населення Київської області на 2013-2017 роки
 17. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається

Профорієнтаційна робота в школі

Професійна орієнтація – система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Компонентами профорієнтаційної роботи є професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація – психолого-педагогічна система формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб’єктивним і об’єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу ознайомитися з різними професіями, з пов’язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії пред’являють людині, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки цьому учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці.

Професійна діагностика – система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. Для деяких спеціальностей вона є неминучою, ігнорування пов’язане з ризиком непридатності особистості.

Професійна консультація – надання особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного самовизначення. Вона має на меті й навчання учнів прийомам самооцінки своїх якостей з метою з’ясування їх відповідності вимогам професії. Мріючи про певну професію, школярі повинні водночас замислюватися, чи справді вони годяться для такої роботи. Для відповіді на це питання вони мають знати вимоги професії до людини, яка її обрала. Такі вимоги розроблено до багатьох професій.

Аналогічні консультації слід надавати і батькам учнів, щоб вони серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми, допомагали їм у цьому. До професійної консультації залучають і медичних працівників школи, які знають медичні протипоказання стосовно основних професій і можуть запобігти небажаним випадкам, коли учням доводиться змінювати професійну орієнтацію вже на етапі відбору.

Професійний відбір – система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об’єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. Здійснюють його навчальні заклади, висуваючи до вступників конкретні вимоги, або установи, які приймають випускників на роботу. На цьому етапі важлива роз’яснювальна робота серед молодих людей, які повинні усвідомити необхідність роботи над собою задля подолання певних недоліків, досягнення професійної майстерності.

Професійна адаптація – процес пристосування людини до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності. її здійснюють на стадії оволодіння учнем професією. Ознаками професійної адаптації є збереження і розвиток здібностей і схильностей до обраної професійної діяльності, узгодженість суспільної та особистої мотивації до праці, яка залежить від її змісту, впливу сім’ї та виробничого оточення. Професійна адаптація відбувається разом із суспільною адаптацією.

У Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, визначено такі етапи профорієнтаційної роботи зі школярами різного віку:

а) початковий (пропедевтичний) етап. Метою його є ознайомлення дітей у процесі навчальної, позакласної та позашкільної роботи з найпоширенішими професіями, виховання позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості, формування початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності. Результатом цієї роботи має бути сформоване у молодших школярів ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності;

б) пізнавально-пошуковий (5-7 класи) етап. Передбачає формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями у навчально-виховному процесі. Не менш важливими є формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості, консультування щодо вибору профілю подальшої освіти, форм трудової підготовки. Оптимальним результатом є вибір напряму (профілю) навчання, продовження освіти у 8-9 класах;

в) базовий (визначальний) (8-9, 8-12 класи) етап. Робота на цьому етапі полягає у вивченні наукових основ вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії. Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання, самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості, формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці. Завданням школи є створення умов для випробування можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації щодо вибору професії та навчального закладу, професійний відбір). Про досягнення очікуваних результатів свідчать сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів, їх готовність до зміни професійної спрямованості, переорієнтації на суміжні професії, на інші види діяльності відповідно до своїх індивідуальних особливостей та результатів профвідбору.

Профорієнтаційну роботу в школі здійснюють учителі всіх навчальних предметів, класні керівники, інші педагогічні працівники, фахівці різних галузей виробництва.

У навчальних програмах з предметів природничо-математичного циклу закладено можливості розкриття природничих основ праці, формування практичних навичок (вимірювальних, обчислювальних, лабораторних, графічних), необхідних для роботи на сучасному механізованому та автоматизованому виробництві. На уроках трудового навчання учні на політехнічній основі оволодівають системою техніко-технологічних та економічних знань, набувають умінь і навичок самостійної роботи з різними матеріалами, використовуючи з практичною метою інструменти, пристосування і прилади, в них формується сумлінне ставлення до процесу праці та її результатів. Усі ці якості мають безпосереднє значення для подальшої професійної орієнтації.

Важливу роль у професійній орієнтації школярів відіграють факультативні курси. Багато їх орієнтує старшокласників на конкретну професію і дає їм певний обсяг знань, умінь і навичок з цієї професії.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Він упродовж тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім’ї, що дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.

Серед використовуваних класними керівниками форм такої роботи найефективнішими є екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи.

Професійна орієнтація має два аспекти:

 Перший – її вплив на формування професійних інтересів людей, насамперед позитивних мотивів вибору професії, які забезпечують узгодження інтересів особистості і суспільства; 

 Другий – виявлення професійних вимог і психологічний аналіз професії, з одного боку, та оцінка психофізіологічних властивостей і якостей учнів з урахуванням проб їх сил в обраній діяльності, з іншого. 

 

Уся шкільна робота повинна сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності. 

Загальна концепція системи профорієнтації має ступінчасту реалізацію мети:

1.    У школярів молодших класів (1-4 класи) за допомогою активних засобів профорієнтаційної роботи необхідно формувати: відповідальне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства, мотивацію при виборі професії, розвиток інтересів до трудової діяльності й розмаїття світу професій.

2.    Підліткам (5-7 класи) важливо розуміти свої інтереси, схильності й загальні цінності, пов’язані з вибором професії та свого місця в суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність стає для підлітка способом налагодження власного способу способу життя, шляхом до реалізації власних можливостей і досягнення мети. Перевага віддається груповим формам роботи.

3.    Старшим підліткам (8-9 класи) необхідно розширювати уявлення про професії народного господарства, перспективи професійного зростання та майстерності, правила вибору професії, а також уміння адекватно оцінювати свої можливості відповідно до вимог обраної професії.

4.    Старшокласникам (10-11 класи) слід формувати готовність до обґрунтованого вибору професії та планування перспектив отримання подальшої освіти. А також розвивати здібності до аналізу сучасного ринку праці через засвоєння понять, що належать до планування професійної діяльності (ринок праці, професійна кар’єра, професійно важливі риси, професійна компетентність, професійна мобільність тощо).

Рекомендації для класних керівників із професійної орієнтації учнів

Основні завдання для класних керівників із професійної орієнтації й консультації учнів:

1. Глибоко й всебічно виявляти, вивчати і формувати професійні інтереси та здібності кожного учня класу, узагальнювати дані з цих питань, надані вчителями-предметниками, і робити власні висновки та пропозиції.

2.Організовувати і проводити консультації учнів із питань вибору професії.

3.Завести необхідну документацію й систематично накопичувати матеріали, пов’язані з формуванням особистості учнів і вибором професії.

4.    У планування виховної роботи класу внести такі заходи:

вивчення інтересів, схильностей і здібностей учнів шляхом спостереження, експериментування, анкетування й інших методик;

індивідуальна співбесіда з батьками учнів (де працюють батьки, як вони відгукуються про свою професію, чи знають про улюблені заняття своїх дітей, їхні інтереси та схильності, як діти ставляться до виконання обов’язків по дому тощо).