Вітаємо на сайті

5 гімназії

міста Переяслава

Анкетування для батьків

АНКЕТА-ТЕСТ

«Виявте вундеркінда»

(для батьків дітей дошкільного віку)

Мета: визначити чи має дитина певні здібності і до чого саме?

1.Ваша дитина навчилась читати до шести років:

*самостійно (7 балів)
*з чиєюсь допомогою (5 балів)
2.Читає багато книг,до того ж,дуже швидко.(2 бали)
3.Сам або за допомогою інших зацікавився словарями та енциклопедіями.(2 бали)
4.Легко навчився читати,але має труднощі при читанні.
5.Займається за закритими дверима,а друзі у нього,як правило,старші за нього.(2б.
6.В розмові зі старшими говорить як рівний з рівним. (2 б.)
7.Задає багато різних цікавих запитань,при цьому ставить дорослих в «тупик».(2б.
8.У нього готові відповіді на самі несподівані питання.( 1 бал)
9.Інколи неуважний,але завжди може зробити дивні,цікаві узагальнення.(2 бали)
10.Із задоволенням вступає в в бесіду з оточуючим нас світом, дає свою оцінку явищам. (1бал)
11.Почувається скучно під час одноманітної,звичної роботи. (1 бал)
12.Чутливий до любої несправедливості, навіть якщо це і не стосується його самого. (2 бали)
13.Любить жартувати і має почуття гумору. (2 бали)
14.Має багатий словниковий запас і вдало використовує різні терміни при розмові (2 бали)
15.Любить складні ігри,які потребують смекалки. (2 бали)
16.В ранньому віці цікавиться тим,що вивчають старшокласники. (1 бал)
17.Надає перевагу різним заняттям,до того ж хоче робити все самостійно ( 2 бали)
18.Його цікавить всесвіт,він цікавиться питаннями світоутворення і всім,що стосується праісторії. (2 бали)
19.Швидко схвачує матеріал і чітко висловлює свою думку. (2 бали)
20.Сильно розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва,навколишнього середовища і в усьому шукає гармонію. (2 бали)
Підсумок: якщо ви набрали від 10 до 13 балів – це говорить про те,що ваша дитина має певні здібності.Вам слід потурбуватися,щоб організувати навчання дитини так,щоб якомога краще розвивати ці здібності.

 

АНКЕТА

для батьків першокласників

Мета: ближче познайомитися з батьками, їхніми дітьми,інтересами членів сім’ї,досвідом у вихованні.
Прізвище, ім’я та по-батькові батьків.

1.     Склад сім’ї (мама, тато, бабуся, дідусь, брати, сестри). 

2.     Соціальний стан (робітники, службовці). 

3.     Місце роботи батьків. 

4.     Хто з членів сім’ї приділяє більше уваги вихованню дитини (мама, тато, бабуся, дідусь, інші члени сім’ї). 

5.     Які риси характеру ви хотіли б виховати у своєї дитини? 

6.     Які якості ви переважно виявляєте у своєму впливі на дітей: 

а) доброту у сполученні зі справедливою вимогливістю;

б) тільки доброту;

в) тільки суворість і справедливу вимогливість.

7.     Що характерне для загальної атмосфери у вашій сім’ї: 
а) бадьорість, урівноваженість;
б) непостійність, неврівноваженість;
в) озлобленість, нервозність, пригніченість.

8.     Як ви ставитеся до необхідності виховання у ваших дітей турботи про навколишніх, доброзичливості, уваги, почуття співпереживання, справедливості,працелюбності? 

9.     Як ваша дитина ставиться до батьків, бабусі й дідуся (турботливо, уважно, вередує, слухається, не слухається, інші відповіді)? 

10. Чи помічаєте ви у своїх дітях доброту, гуманне ставлення до інших?

АНКЕТИ ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 7, 9-х  КЛАСІВ

 

Анкета № 1

1. До якої галузі праці Ваша дитина виявляє зацікавленість?

2. Які предмети Ви б хотіли, щоб вона вивчала глибше відповідно до майбутнього вибору професії і бажань дитини?

3.  Якщо у Вашої дитини є невдачі у навчанні, то що є причиною цього, на Ваш погляд:

 • складність матеріалу,
 • відсутність здібностей,
 • небажання вчитися,
 • погані взаємини з учителями,
 • погані взаємини з товаришами,
 • інше (вкажіть)?

4.   Як впливає мікроклімат у класному колективі на успішність Вашої дитини?

 • Сприяє зростанню інтересу до навчання;
 • пригнічує бажання вчитися;
 • інше (вкажіть).

5.  Яку участь Ви взяли б у роботі школи щодо підготовки дитини до вибору професії?

Анкета № 2

 

П. І. Б.__________________________________________________________

Професія:________________________________________________________

Клас:______________

1.  Чи вибрав (ла) Ваш син (дочка) навчальний заклад для продовження освіти (або майбутню професію)?

а) Так;

б) вибрав, але ще вагається;

в) ні;

г) не знаю.

2.  Який шлях здобуття освіти Ви рекомендуєте своїй дитині?

а) ПТУ;

б) технікум;

в) навчання в 10— 11 класах школи;

г) інститут.

3.  Чи збігається Ваша рекомендація з думкою Вашої дитини?

а) Повністю збігається;

б) в основному збігається;

в) не збігається;

г) не знаю.

4.  Як  Ви готуєте свою дитину до майбутньої трудової діяльності?

а) Розповідаєте про свою професію і трудові традиції сім’ї;

б) знайомите зі своїм підприємством;

в) рекомендуєте літературу, враховуючи інтереси дитини;

г) радите обрати секцію, гурток, факультатив, курси за вибором;

д) відвідуєте музеї, виставки для розвитку інтересів;
є) інші форми.

5.  Яку участь Ви взяли б у роботі школи для підготовки дітей до вибору професії?

а) Організували б екскурсії на своє підприємство;

б) виступили б із бесідою, розповіддю про свою професію;

в) керували б гуртком;

г) організували б суспільно корисну працю учнів;

д) запросили б до дітей своїх товаришів по роботі, людей   важливих і цікавих  професій;

є) організували б індивідуальне шефство, наставництво.

6.   Чи займається Ваша дитина з репетитором?

а) Так;

б)  ні;

в)  важко знайти репетитора;

г)  не вважаю за потрібне.

7.   Чи достатньо у Вас знань, щоб надати дитині кваліфіковану допомогу у виборі професії?

а) Так;

б) не вистачає спеціальних знань і профорієнтації;

в) не вистачає загальних психолого-педагогічних знань;

г) не замислювався.

8.   Як Ви підвищуєте рівень знань і вмінь в галузі сімейного виховання, профорієнтації?

а) Читаю спеціальні журнали, відвідую лекції з педагогіки;

б) консультуюсь у педагогів;

в) відвідую батьківські збори;

г) не займаюся педагогічною самоосвітою.

9. Що, на Ваш погляд, необхідно зробити педагогам і батькам для поліпшення підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності?

АНКЕТА

«Ким бути?»

(для батьків учнів дев’ятого класу)

Мета: ознайомитися з поглядами батьків випускників щодо подальшого навчання та обраної професії

1. Прізвище, ім’я та по батькові вашої дитини.

2. Ким хоче стати ваша дитина?

3. Куди ви радите вашій дитині поступати після 9 класу:

а) 10 клас;

б) 10 клас з поглибленим вивчення певних предметів;

в) ліцей,гімназія, коледж;

г) середні спеціальні начальні заклади ( за якою спеціальністю?);

д) технікум (за якою спеціальністю?);

4. Чи погоджується дитина з вами?

5. Якщо не погоджується, то чому?

6. Які труднощі має дитина у навчанні?

7. Які інтереси і нахили ви відзначаєте у своєї дитини?

8. Що ви робите для розвитку інтересів вашої дитини?

9. Які риси характеру ви можете відмітити у вашої дитини?

Анкета для батьків „Ким я бачу свою дитину”

1. Ким ви хочете бачити свою дитину?

 • На наступний рік після закінчення школи;
 • через 5-7 років;
 • через 20 років.

2. Яку професію вибрала ваша дитина? Чому саме її?

3. Назвіть улюблене заняття, захоплення вашої дитини.

4. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до достоїнств?

5. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до недоліків?

6. Якщо ваша дитина вже вибрала професію, що найбільше вплинуло на її вибір:

 • ваша порада;
 • рекомендації вчителя;
 • лікаря;
 • думка друзів;
 • заняття в гуртках;
 • вирішила сама.

7. Чим ви допомагаєте синові (дочці) у виборі професії:

 • допомагаю в навчанні;
 • розповідаю про свою професію;
 • заохочую заняття в гуртках;
 • навчаю елементам своєї професії;
 • ніяк не допомагаю;
 • намагаюсь не заважати;
 • не знаю, чим допомогти.

8. Як ви ставитесь до виконання сином (дочкою) своїх навчальних і трудових обов’язків:

 • не проявляю вимогливості;
 • не звертаю уваги;
 • контролюю;
 • проявляю вимогливість, надаю необхідну допомогу.

9. Чи задоволені ви успіхами в навчанні вашої дитини:

 • у цілому задоволений;
 • мені однаково, як вона вчиться;
 • могла би вчитися краще;
 • повністю задоволений.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 9-х  КЛАСІВ

Ваш(а) син (дочка) закінчує 9-й клас. Йому (їй) належить прийняти рішення про вибір подальшої дороги здобування освіти. Для надання кваліфікованої допомоги в цьому питанні необхідно об’єднати зусилля школи і сім’ї. Відомості, отримані від Вас, послужать здійсненню цієї мети.

Прізвище, ім’я дитини ____________________________________________________________________ 

 1. Як Ви оцінюєте загальний стан здоров’я своєї дитини?

а) задовільне;

б) незадовільне.

2. Чи є у дитини хронічні захворювання або особливості фізичного розвитку, при яких протипоказаний вибір якихось професій?

а) є. Що саме?___________________________________________________________________________________________________________

б) немає.

3. Які шкільні предмети легко даються Вашій дитині (швидко «схоплює», витрачає мало часу на підготовку і отримує гарні оцінки)?

___________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Назвіть шкільні предмети, у вивченні яких Ваша дитина зазнає найбільші труднощі. ________________________________________

5. До яких галузей знань у Вашої дитини виявилися інтереси?

а) фізико-математична

б) соціально-економічна

в) технічна

г) гуманітарна

д) мистецтво

е) інша область______________________________________________________________

6. Чи є у Вашої дитини які-небудь позашкільні заняття або захоплення (наприклад, спорт, музика, шиття, спілкування, комп’ютери, кулінарія, читання)?_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Яку дорогу здобування освіти Ви рекомендуєте дитині після 9-го класу?

а) продовжити вчення в 10 класі даної школи;

б) перейти в 10-й клас іншої школи (ліцею, гімназії);

в) поступити в професійно-технічне училище;

г) поступити в технікум (коледж, спеціальне училище).

8. У нашій школі пропонуються наступні профілі вчення. Який з них Ви рекомендували б своїй дитині?

1) фізико-математичний;

2) природничо-науковий (фізика, хімія);

3) природничо-науковий (біологія, географія);

4) інформаційно-технологічний;

5) соціально-економічний (історія, економіка, право);

6) гуманітарно-філологічний (мови, література, педагогіка);

7) художньо-естетичний;

9. Чому Ви вибираєте саме цей профіль?  ____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Головна » Сторінки » Профорієнтаційне навчання » Анкетування для батьків
Попередній запис
Наступний запис
← Анкетування учнів Права та обов'язки →