Вітаємо на сайті

5 гімназії

міста Переяслава

Правила прийому

Шановні батьки!

На сьогодні визначальним фактором існування суспільства стає формування нової виховної парадигми, яка відповідала б сучасному людському буттю, пошуку, нових  духовних джерел, знаходила нові шляхи, можливості і ресурси цілісного розвитку особистості дитини, досягнення нею високого рівня освіченості і культури за умови збереження та зміцнення здоров’я; формувала в дитині потребу в нових знаннях; виховувала патріотичну свідомість; розвивала почуття відповідальності, співчуття та толерантного ставлення до людей.
Виходячи з того, що дитина є суб’єктом виховного процесу, доцільно докорінно змінити його технологію, використовувати такі педагогічні технології, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм, а створення умов для осмислення суті моральних стереотипів, їх доцільності, добровільного їх сприйняття, набуття досвіду морально-етичного ставлення до себе, до навколишнього світу та людей. Це потребує розвитку механізмів морального становлення особистості.
Тільки спільно з Вами ми зможемо досягти високих результатів. Тільки з Вами шкільні роки не будуть марними для Ваших дітей.
Запрошуємо до співпраці не байдужих до виховання нашого майбутнього покоління.

Адміністрація школи
  • Правила прийому дітей до ЗОШ №5

1. До ЗОШ №5 приймаються громадяни України (незалежно від місця проживання), іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

2. Всі учні здобувають загальну середню освіту відповідно до чинного законодавства на безоплатній основі.

3. До першого класу зараховуються, як правило, діти шести-семи років.

4. Батьки дітей, які вступають до 1-го класу або особи, що їх замінюють повинні подати наступні документи: заяву на ім’я директора, копію свідоцтва про народження, медичну картку (форма № 26), психолого-педагогічну картку розвитку дитини (оформлює ДНЗ, подається за бажанням батьків).

5. Приймання дітей, які вступають до першого класу проводиться у терміни, визначені навчальним закладом.

Головна » Сторінки » Для батьків » Правила прийому
Попередній запис
Наступний запис
← Права та обов'язки Корисні посилання →