Вітаємо на сайті

5 ШКОЛИ

міста Переяслава

Географія

28.09-02.10

Тема:Територіальні зміни кордонів України. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою.

Опрацюйте параграф 10 підручника та посилання
дайте (усно) відповідь на запитання:
1. Назвіть адміністративно-територіальні одиниці України.
2. Яке значення має адміністративно-територіальний устрій держави?
3. Як на вашу думку, чи потрібно проводити в Україні адміністративну реформу?
Д\з: параграф 10

21.09-25.09

Опрацюйте параграфи підручника 8, 9 , а також посилання
Дайте ( письмово в зошиті) порівняльну оцінку  географічного розміщення України з країнами світу ( 2-3 на вибір)